Rozwiązywanie sporów

na terenie Włoch

W naszej praktyce dążymy do zapewnienia takiej ochrony klienta, która będzie minimalizować ryzyko konfliktów. Jednak nawet przy najbezpieczniej zorganizowanej współpracy, często nie można uniknąć sporów. Po wyczerpaniu środków polubownych świadczymy pomoc w zakresie reprezentacji przed włoskimi sądami.

Zobacz poniżej jakie usługi oferujemy w tym zakresie.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów — ADR

  • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji pozasądowych
  • wsparcie prawne podczas postępowania mediacyjnego
  • reprezentacja przed sądami arbitrażowymi

Reprezentacja przed sądami na terenie Włoch

  • reprezentacja klienta przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych
  • reprezentacja klienta przed sądami w sprawach administracyjnosądowych
  • pomoc prawna przy uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądów zagranicznych
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym